LÆGEVAGTEN

Attester og priser

Skal du have lavet attester fra kommunen, forsikringsselskaber eller ligende bedes dette oplyst ved tidsbestilling, da det kan være tidskrævende.
 

  • Motorattest kr. 600
  • Lægeerklæring i forbindelse med rejseafbud kr 250.
  • Sygemelding i forbindelse med eksamen eller lign kr. 250.
  • A-kasse attester. Fritagelse for karantæne. Kr 572,50.
  • Ansøgning om enkelttilskud til medicin kr. 250.
  • Helbredsundersøgelse mhp. adoption kr 1250.
  • Andre frihåndsattester/støtteerklæringer mm. kr. 250
  • FP 610 Forsikringserklæring - Lægens svar: 300 kr pr påbegyndte 10 minutter.


Klinikken modtager ikke Dankort

Mulighedserklæring/sygemelding fra arbejde:

Er du sygemeldt fra arbejde, er den tidligere sygemelding erstattet af en mulighedserklæring, og denne betales af arbejdsgiver.

Formålet med mulighedserklæringen er at skabe klarhed over hvilke arbejdsopgaver du evt. kan løse på trods af din sygdom. Side 1 udfyldes i fællesskab af arbejdsgiver- og tager. Erklæringen tager du med i konsultationen, og vi giver vores lægefaglige vurdering på side 2.
Der er ingen regler for hvor tidligt en arbejdsgiver kan kræve en mulighedserklæring,
så selv om fraværet kun er kortvarigt, kan din arbejdsgiver beder om at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det skønnes nødvendigt.

Har arbejdsgiver bedt dig om almindelig sygemelding, kan vi lave en frihåndsattest, men vi skal have anmodningen fra arbejdsgiver på skrift, da arbejdsgiver skal betale for den.